Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.13.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 7 lutego 1920 r.
w sprawie podwyższenia taryf na polskiej części uprz. kolei Koszycko - Bogumińskiej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82, z dnia 16 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu przedłuża się ważność podwyższenia taryfy towarowej na polskiej części uprz. kolei Koszycko - Bogumińskiej, zatwierdzonego rozporządzeniem, ogłoszonem w Dzienniku Ustaw № 5 z dnia 24 stycznia 1920 pod poz. 29, aż do odwołania, najdalej jednak po dzień 1 lutego 1921 roku.