Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.77.533

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 10 września 1921 r.
w sprawie podwyższenia taryf na linjach Towarzystwa akcyjnego warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Z dniem 15 września 1921 r. podwyższa się na linjach grójeckiej i wilanowskiej taryfę osobową z 5 mk. 60 fen. na 9 mk. 20 fen., w kl. III i z 8 mk. 40 fen. na 13 mk. 80 fen. w kl. II od osoby i kilometra, oraz wszystkie inne opłaty za przewóz osób - w tym samym stosunku.
§  2. Z dniem 1 października 1921 r. podwyższa się na wszystkich linjach wyżej wymienionego towarzystwa o 100% taryfą bagażową.