Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 22 kwietnia 1921 r.
w sprawie podwyższenia taryf na drodze żelaznej dojazdowej Piotrków-Sulejów.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. z r. 1919 № 14, poz. 152), w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Od dnia 1 maja 1921 r. na drodze żelaznej dojazdowej Piotrków- Sulejów podwyższa się:
a) 1 (uchylona)
b) 2 (uchylona),
c) wszystkie opłaty taryfy towarowej o 50%.
1 Lit. a) uchylona przez § 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów. (Dz.U.21.89.667) z dniem 15 listopada 1921 r.
2 Lit. b) uchylona przez § 3 rozporządzenia z dnia 4 listopada 1921 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na kolei podjazdowej Piotrków-Sulejów. (Dz.U.21.89.667) z dniem 15 listopada 1921 r.