Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.486

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 31 lipca 1921 r.
w sprawie podwyższenia taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywana w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu, towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr, P. P. z 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Z dniem 15 sierpnia 1921 r. podwyższa się czterokrotnie taksę opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych, przepisaną rozporządzeniem z dnia 26 stycznia 1920 r. w sprawie przepisów kolejowych ajencji celnych (Dz. Ust. R. P. № 12, poz. 67), a uzupełnioną rozporządzeniem z dnia 26 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P.№ 109, poz. 716).
§  2. Z dniem 15 sierpnia 1921 r. traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1920 r. w przedmiocie podwyższenia opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 121, poz. 800).