Podwyższenie stawek niektórych podatków bezpośrednich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.31.308

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 31 marca 1924 r.
w sprawie podwyższenia stawek niektórych podatków bezpośrednich.

Na podstawie art. 1 ustęp 1 a) i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa, i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 marca 1924 r. zarządzam co następuje:
Stawki:
a)
podatku spadkowego i od darowizn, unormowanego ustawą z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. № 49, poz. 299) oraz nowiami do tej ustawy" a na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego ustawą niemiecką z dnia 3 czerwca 1906 r. {Dz. Pr. str. 654), w brzmieniu, ustalonem ustawa z dnia 3 lipca 1913 r. (Dz. Pr. str. 521) względnie ustawą niemiecką z dnia 10 września 1919 r. (Dz. Pr. str. 1543),
b)
opłat stemplowych (podatków stemplowych, należytości stemplowych i bezpośrednich),
c)
podatku giełdowego, unormowanego ustawą z dnia 2 lipca 1913 r. (Dz. U. R. P. № 7.3, poz. 500) w brzmieniu, ustalonem ustawa 2 dn. 5 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 131, poz. 1062),
d)
podatku od nabycia nieruchomości, obowiązującego na obszarze górnośląskie] części województwa śląskiego (ustawa niemiecka z dnia 12 września 1919 r. Dz. Pr. str. 1617),
e)
podatku od ubezpieczeń, obowiązującego na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego (ustawa niemiecka z dnia 8 kwietnia 1922 r. Dz. Pr. str. 400)

podwyższa się o pół procentu (0,5°/u) za każdy dzień zwłoki w przypadkach, gdy daniny publiczne, wyżej wymienione, uiszcza się; bezpośrednio na podstawie nakazu płatniczego i-o ile nie uiszczono ich w przepisanym terminie płatności.

Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają jednak:
a)
opłata stemplowa od kart do ery (ustawa z dn. 6 lipca 1920 r., Dz. U. R. P. № 101, poz. 666),
b)
należytości sądowe, obowiązujące na obszarze b. dzielnicy austrjackiej (austr. ces. rozporządzenia z dnia 15 września 1915 r. ci u str. Dz. p. p. № 279),
c)
podatek giełdowy (§ ], punkt c niniejszego rozporządzenia) a na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego - opłaty stemplowe, przewidziane w pozycji 4 taryfy stemplowej niemieckiej, jeśli podatek (opłatą) wymierzono maklerowi na mocy punktu 1 art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 73, poz. 500) względnie na mocy punktu 1 § 20 ustawy stemplowej niemieckiej (w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 26 lipca 1913 r. Dz. Pr. str. 799).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.