Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.56.344

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o podwyższeniu postojowego na linjach galicyjskich b. austrjackich kolei państwowych.

Na podstawie § 63 ust. 12 i § 80 ust. 8 Regulaminu ruchu, wydanego rozporządzeniem b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych z 11 listopada 1909 r. (Dziennik Ustaw Państwa Austrjackiego № 172), i w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 22-go kwietnia r. b. (Dziennik Praw № 39 z 9 maja r. b.) zarządzam, że postojowe za przetrzymanie wagonu ponad 6 godzin dziennych, przeznaczonych dla wyładowania i załadowania przesyłek, należy uważać za podwyższone w ten sposób, że po upływie powyżej wymienionego terminu liczy się za pierwsze 24 godzin postojowe podwyższone o 50%, zaś za dalsze przekroczenie w myśl rozporządzenia b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych z 29 grudnia 1917 r. № 57180 (Dziennik Rozporządzeń dla kolei żelaznych i żeglugi № 151 z 29 grudnia 1917 r.) taryfową należność podwyższoną o 100%.
Jako dzienne godziny należy uważać czas od 8 godziny rano do 18 godziny wieczorem, nie wykluczając czasu południowego.

Niniejsze rozporządzenie dotyczy także bocznic, jednak z tą różnicą, że po upływie 6 godzin wolnych należy liczyć za pierwsze 24 godz. kontraktem przewidziane postojowe, podwyższone o 100%, zaś za dalsze przekroczenie kontraktem przewidzianą należność, podwyższoną o 200%.

Równocześnie znoszą się wszelkie rozporządzenia, wydane dotychczas w tym przedmiocie przez austrjackie koleje państwowe.

Warszawa, dnia 5 lipca 1919 r.