Podwyższenie poręki państwowej za wkłady oszczędnościowe złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.56.459

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 26 maja 1931 r.
o podwyższeniu poręki państwowej za wkłady oszczędnościowe złożone w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 1 i punktu 1 art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 68, poz. 481) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 358) zarządzam co następuje:
Poręka państwowa za dopełnienie zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyjmowania wkładów oszczędnościowych, ustanowiona na mocy art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 565) w wysokości 20.000.000 złotych w złocie, wynoszących po przeliczeniu na mocy art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 855) 34.400.000 złotych w złocie, podwyższa się do 50.000.000 złotych w złocie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.