§ 4. - Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1076

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  4.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.