§ 2. - Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1076

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  2.
Minister Skarbu uprawniony jest po 1) do obniżenia podatku od zużycia olejów mineralnych, wymienionych w § 1 litera a; b) c), przeznaczonych do poruszania motorów w przemyśle i rolnictwie, do oczyszczenia szybów naftowych, do nawęglania gazu świetlnego, na potrzeby wojska, władz i przedsiębiorstw państwowych, wreszcie jako środek opałowy, rozczyniający lub wyciągowy w przemyśle na warunkach określonych już przez Ministra Skarbu, po 2) do zwalniania wszelkich olejów mineralnych przeznaczonych na wywóz za granice Rzeczypospolitej w całości lub w części od podatku od zużycia przewidzianego w § 1.