§ 1. - Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.132.1076

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  1.
podatek od zużycia oleju mineralnego przewidziany w § 2 austr. ustawy z dnia 26 maja 1882 r. (austr. Dz. U. P. № 55) podwyższony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 126, poz. 1028), zmienia się, w następujący sposób:
a)
oleje mineralne o gęstości do 750° Ar. przy + 12 R. (+ 15° C.)

od 100 kg. 18,000.000 mk.

b)
oleje mineralne o gęstości ponad 750° do 865° Ar. przy+12°R.

(+ 15 C.) od 100 kg. 12,000.000 "

c)
oleje mineralne o gęstości ponad 865° do 885° Ar. przy+12°R

(+15° C.) od 100 kg. 2,000.000 "

d)
oleje mineralne o gęstości ponad 835° Ar. przy przy+12°R

(+15° C.) tudzież ropał i waselina od 100 kg. 8,000.000 "

e)
parafina i świece od 100 kg. 12,000.000 "
f)
asfalt miękki, koks i gudron

(maź) od 100 kg. 2,000.000 "