Podwyższenie podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.8.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 stycznia 1923 r.
w sprawie podwyższenia podatku od węgla na obszarze Rzeczypospolitej.

Na zasadzie "§ 6a" niemieckiej ustawy z 20 kwietnia 1922, tudzież § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 października 1922 (Dz. U. R. P. № 99, poz. 909) zarządza się co następuje:
Ustanowiony w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 października 1922 (Dz. U. R. P № 99 poz. 909) podatek od węgla na obszarze Rzeczypospolitej podwyższa się:
a)
dla węgla kamiennego z kopalń zagłębia dąbrowskiego oprócz węgla z kopalń pracujących wyłącznie w pokładach nad i podredenowskich z 20 na 25% wartości względnie ceny węgla,
b)
dla węgla kamiennego z kopalń zagłębia krakowskiego i wszelkich innych kopalń z 12 na 15% wartości względnie ceny węgla.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1923 r.