Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.77.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o podwyższeniu osiowego (postojowego) w obrębie Dyrekcji Radomskiej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego b. r. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Z ważnością od dnia 15 września r. b. podwyższa się w obrębie Dyrekcji Radomskiej osiowe (postojowe), to jest opłatę za przetrzymanie wagonów przy załadowaniu i przy wyładowaniu, przewidzianą tymczasową taryfą z dnia 1 listopada 1918 r. rozdział VIII, ustęp 7, do wysokości:
a)za 1.nawetrozpoczęte24godzin.40kor.
b)za 2.""24"60"
c)za 3.i następne24"80"

Dotychczasowe punkty c i d tegoż ustępu 7 otrzymują literę d i e.

Warszawa, dn. 6 września 1919 r.