§ 3. - Podwyższenie opłaty (agio) do cła. - Dz.U.1921.85.617 - OpenLEX

§ 3. - Podwyższenie opłaty (agio) do cła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.617

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1921 r.
§  3.
Obowiązujące dotychczas wysokości agia 29.900% (mnożnik 300) na towary przewidziane w § 1 i 14.900% (mnożnik 150) na towary, przewidziane w § 2 niniejszego rozporządzenia, można przejściowo stosować do towarów:
a)
co do których na podstawie listów przewozowych (frachtów lub konosamentów) będzie można wykazać, że zostały nadane do przewozu z przeznaczeniem dla odbiorców w polskim obszarze celnym najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia niniejszego rozporządzenia w życie,
b)
zalegających w dniu wejścia niniejszego rozporządzenia w życie w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz nieurzędowych.

Ulgi wskazane w punktach a) i b) tracą moc po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.