Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.24.146

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 10 marca 1920 r.
w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.

Na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z dnia 27 maja 1919 r. Dz. P. P. № 44, poz. 310 i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu ustanawiam ze względu na zmieniony stosunek waluty krajowej do franka w złocie nową taryfę, dla telegramów zagranicznych, opartą na stosunku 1 fr. w złocie = 20 mk.
Nowa taryfa wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 1920 r.

Taryfa ta obowiązuje w b. Królestwie Kongresowem, w b. Galicji oraz na Kresach Wschodnich.

W części Śląska Cieszyńskiego, w której są czynne polskie urzędy pocztowe i telegraficzne, podane w taryfie stawki pobierane będą w walucie koronowej według stosunku 1 k. = 70 fen.

W b. dzielnicy pruskiej będzie wydane odpowiednie zarządzenie przez Ministerstwo dla tejże dzielnicy.

Zagraniczna taryfa telegraficzna.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Warszawa, dn. 10 marca 1920 r.