Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.121.800

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 grudnia 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1920 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje;
Z dniem 1 stycznia 1921 r. podwyższa się do 100% taksę opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych, podaną w obowiązujących od dn. 15 lutego r. b. (Dz. Ustaw № 12 poz. 65) "Tymczasowych Przepisach o czynnościach ajencji celnych polskich kolei państwowych przy odprawie towarów i bagażu w urzędach celnych", uzupełnionych rozporządzeniem, obowiązującem od dn. 25 listopada r. b. (Dziennik Ustaw № 109 poz. 716) i podwyższonych o 50% rozporządzeniem, obowiązującem od 1 grudnia 1920 r. (Dziennik Ustaw Na 109 poz. 722). Wobec tego opłaty, wskazane w Dz. Ust. № 12 poz. 67 dział d) i Dz. Ustaw № 109 poz. 716 ulegają podwojeniu.