Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.67.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH,
dotyczące podwyższenia opłat za przewóz osób, psów i bagażu na kolei lokalnej Lwów (Kleparów)-Jaworów.

Na zasadzie dekretu z dnia 7 lutego r. b. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Z dniem otwarcia ruchu na kolei lokalnej Lwów (Kleparów)-Jaworów podwyższa się dotychczasowe opłaty za przewóz osób, psów i bagażu, objęte dla tej kolei taryfą osobową i bagażową, część II, zeszyt 4 (z dnia 1 lutego 1917 r.), do wysokości opłat, obowiązujących obecnie na szlakach byłych austrjackich kolei państwowych, wyszczególnionych w taryfie osobowej i bagażowej, część II, zeszyt 1, przyczem należy uwzględnić nadto 50%-we podwyższenie wszystkich opłat, które jeszcze w drodze taryfowej nie zostało przeprowadzone.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 1919 r.