Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.121.799

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 23 grudnia 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat za przewóz osób i towarów na wszystkich państwowych kolejach wąskotorowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Od dnia 1 stycznia 1921 r. na wszystkich państwowych kolejach wąskotorowych podwyższa się:
1) opłaty za przewóz osób o 50%,
2) opłaty za przewóz towarów o 100%

Opłaty dodatkowe pozostają bez zmiany z wyjątkiem cen druków urzędowych i opłaty za ich stemplowanie lub wypełnianie, które podwyższa się o 50%.