§ 1. - Podwyższenie opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.120.970

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1923 r.
§  1.
Opłaty wywozowe od drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej, ustanowione rozporządzeniem Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemyślu i Handlu z dnia 16 maja 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. U. R. P. № 54, poz. 381),-bada. pobierane w następującej wysokości:
a)
od budulca, słupów telegraficznych wszelkich i osiki w wysokości 40% zysku wywozowego;
b)
od drzewa kopalnianego i papierówki w wysokości 75% zysku wywozowego.