Podwyższenie opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.480

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 31 maja 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat szynkarskich i konsumcyjnych od piwa na obszarze b. Galicji.

Na podstawie ust. 3 art. 1 ustawy z dn. 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 90 poz. 831) o zmianie ustawy z dn. 20 grudnia 1905 r. (Dz. U. Kr. 1906 r. № 11) o pobieraniu na obszarze b. Galicji opłat szynkarskich, oraz ustawy z dn. 13 lutego 1903 r. (Dz. U. Kr. № 24) o pobieraniu na tymże obszarze opłaty konsumcyjnej od piwa zarządza się co następuje:
Oznaczone w ust. 1 i 2 art. 1 ustawy z dn. 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 90 poz. 831) stawki opłat szynkarskich tudzież opłat konsumcyjnych od piwa podwyższa się, począwszy od roku poborowego 1923, czterokrotnie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i' obowiązuje do końca 1923 r.