Podwyższenie opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.121.988

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 listopada 1923 r.
o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płocki i Kutno - Zgierz.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym; czasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Opłatę za przewóz wagonu ładownego lub próżnego do miejsca wyładowania lub naładowania i z powrotem na budującej się linji Kutno - Płock, ustanowioną w punk. 5 § 1 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 grudnia 1921 r. w sprawia taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno - Płock (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 103, poz. 791), podwyższoną rozporządzeniem z dn. 24 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 110, poz. 879), podwyższa się do wysokości 8.200.000 mk.; opłatę, zaś za przetrzymanie wagonu, ustanowioną w punkcie 8 § 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 108, poz. 791), zmienioną rozporządzeniem z d. 24 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 110, poz. 879), zastępuje się opłatą w wysokości 2.000.000 mk. za każdą rozpoczętą dobą (24 godzin) po upływie terminu wolnego od postojowego i za jeden wagon.
Opłatę za przewóz wagonu ładownego lub próżnego do miejsca wyładowania lub naładowania i z powrotem na budującej się linji Kutno - Zgierz, ustanowjoną w punkcie 5 § 1 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 23 grudnia 1922 r. w sprawie taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno - Zgierz (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 116, poz. 1065), podwyższoną rozporządzeniem z dn. 24 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 110, poz. 879), podwyższa się do wysokości 10.800.000 mk.; opłatę zaś za przetrzymanie wagonu, ustanowioną w punkcie 8 § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1065), zmienioną rozporządzeniem z d. 24 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 110, poz. 879), zastępuje się opłatą w wysokości 2.000.000 mk. za każdą rozpoczętą dobę (24 godziny) po upływie terminu wolnego od postojowego i za jeden wagon.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 grudnia 1923 r. Jednocześnie traci, moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 24 października 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno - Płock i Kutno - Zgierz (Dz. U. R. P. № 110, poz. 879).