Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.587

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 7 września 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemyślu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. Ust. Rz. P. № 70, poz. 470) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. Artykuł 10 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust. Rz. P. 1920 r. № 85, poz. 566) otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłaty probiercze na rzecz Skarbu Państwa za cechowanie złotych i srebrnych przedmiotów tymczasowo są następujące:

Poz.WyszczególnienieMk.Fen.
Od wagi 1 grama:
1.od gotowych wyrobów:
a) złotych10-
b) srebrnych-50
2.od metali malarskich w książeczkach (waga z papierem):
a) od złota-50
b) od zlotosrebra-30
c) od srebra-10
3.od metali grubolistkowych (waga bez papieru):
a) od złota250
b) od złoto-srebra150
c) od srebra-30
4.od wyrobów szmuklerskitc:
a) od złota250
b) od srebra-30
5.od zlewków sztab i t. p. materjałów i półfabrykatów:
a) od złota-50
b) od srebra-5
6.ad zegarków kieszonkowych i kopert do zegarków w stanie-gotowym (rozebranym lub nierozebranym) za 1 sztuką:
a) od złotych do 32-112 mm. średnicy zegarka200-
b) od złotych większej średnicy400-
c) od srebrnych bez względu na wielkość50-
7.od kopert do zegarków w stanie niegotowym jak w p. 1".
§  2. Artykuł 17 wymienionego w § 1 rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czynności nie połączone ze stemplowaniem urzędy pobierają następujące opłaty:

1.Zakażdąpróbęzłota60mk.
2."""srebradrogąogniową20"
3."""""mokr100"
4."""stopu złota i srebra drogą ogniową80"
5.Za topienie złota i srebra do 100 gramów100"
za następne każde 100 gramów60mk."
§  3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.