Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 22 grudnia 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji Urzędów Probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. i 1920 r. № 70 poz. 470) w porozumieniu z Ministrem Skarbu, zarządza się co następuje:
§  1. Pozycja 1 artykułu 10 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 85 poz. 566) otrzymuje brzmienie następujące: "Od gotowych wyrobów a) złotych - 5 mk., b) srebrnych - 25 fen.".

Pozycja 6 artykułu 10 otrzymuje następujące brzmienie:

"Od zegarków kieszonkowych i kopert do zegarków w stanie gotowym, rozebranym lub nierozebranym. Za 1 sztukę: a) od złotych do 33½ mm. średnicy zegarka - 100 mk., b) od złotych większej średnicy - 200 mk. c) od srebrnych bez względu na Wielkość 25 mk."

§  2. Art. 17 wymienionego w § 1 rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czynności, nie połączone ze stemplowaniem, urzędy pobierają następujące opłaty:

1.zakażdąpróbęzłota10mk.
2."""srebra drogą ogniową5"
3."""""mokrą20"
4."""stopu złota i srebra drogą ogniową.15"
5.za topienie złota i srebra różnych prób wagi do 100 gramów20"
za następne każde 100 gramów 10"
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.