§ 2. - Podwyższenie opłat kontrolnych od wyrobów tytoniowych wywożonych zagranicę oraz opłaty od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.55.393

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1923 r.
§  2.
Ustanowioną w § 6 ust. 15 powyższego rozporządzenia wysokość odszkodowania płatnego przez prywatne fabryki wyrobów tytoniowych tytułem zwrotu kosztów kontrolnych podwyższa się z mk. 200.000 na 2.000.000 mk.

Należytość powyższą obowiązane są fabryki prywatne wpłacać miesięcznie zgóry do kas skarbowych, a to bez wzglądu na to, czy są już obecnie poddane stałemu dozorowi skarbowemu, czy też dozór ten wykonywany jest chwilowo jeszcze przez organa skarbowe dochodzące do fabryki.