Podwyższenie opłat kontrolnych od wyrobów tytoniowych wywożonych zagranicę oraz opłaty od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.55.393

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 maja 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat kontrolnych od wyrobów tytoniowych wywożonych zagranicę oraz opłaty pobieranej od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy.

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) zarządza się co następuje:
Ustanowioną w § 11 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 29 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 100 poz. 916) opłatę kontrolną od wyrobów tytoniowych wywożonych zagranicą ustala się na przyszłość W następującej wysokości;
1)dla papierosów10Mk.odsztuki
2)dla tytoniu cienko krajanego5.000""1kg.
3)dla machorki i tytoniów grubo krajanych (fajkowych)2.500""1"
4)dla cygar i cygaretek50""sztuki
5)dla tabaki do zażywania1.500""1kg.
6)dla tytoniu do żucia5.000""1"
Ustanowioną w § 6 ust. 15 powyższego rozporządzenia wysokość odszkodowania płatnego przez prywatne fabryki wyrobów tytoniowych tytułem zwrotu kosztów kontrolnych podwyższa się z mk. 200.000 na 2.000.000 mk.

Należytość powyższą obowiązane są fabryki prywatne wpłacać miesięcznie zgóry do kas skarbowych, a to bez wzglądu na to, czy są już obecnie poddane stałemu dozorowi skarbowemu, czy też dozór ten wykonywany jest chwilowo jeszcze przez organa skarbowe dochodzące do fabryki.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.