Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.726

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI SKARBU I PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 listopada 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia od d. 1 grudnia 1920 r. taryfy osobowej w klasie III i II na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 roku (Dziennik Praw Nr 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Łódzkich Wąskotorowych Elektrycznych Kolei Dojazdowych od dnia 1 grudnia 1920 r. taryfa osobowa podwyższa się:

do 1 mk. za osobę i kilometr w klasie III i

do 1 mk. 50 fen. za osobę i kilometr w klasie II.