Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1923 roku.