Podwyższenie niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.43.451

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1924 r.
w przedmiocie podwyższenia niektórych norm zasiłków dla rodzin osób powołanych na ćwiczenie wojskowe.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 35 poz. 363) w przedmiocie przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 22 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 37 poz. 246) o zasiłkach dla rodzin osób powołanych na ćwiczenia wojskowe i artykułu 8 ustawy z dnia 22 marca 1923 r. zarządza się co następuje:
Ustąp II § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 40 poz. 276) otrzymuje następujące brzmienie:

II. Dla rodziny wszystkich innych rezerwistów:

jeżeli do zasiłku uprawnioną jest:w miejscowościach wiejskich:w osadach i miastach poniżej 10.000 mieszk.w miastach powyżej 10.000 mieszk.:
a)tylko 1 osoba50gr.60gr.75gr.
b)2 osoby60"70"85"
c)3 lub więcej osób70"80"1zł.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 114 poz. 911).

Zasiłki przyznane rodzinom wymienionym w § 1 z tytułu ćwiczeń wojskowych odbytych w roku 1924 przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia mają być obliczone podług norm ustalonych w § 1 niniejszego rozporządzenia.