Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.724

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 listopada 1920 r.
o podwyższeniu maksymalnej płacy ustawowej dla osób, ubezpieczonych w kasach chorych.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 44, poz. 27) wobec zmiany stosunków zarobkowych - zarządzam co następuje:
Art.  1.

Wskazaną w tabeli przy art. 20 cz. I ustawy z dnia 19 maja 1920 r. maksymalną granicą płacy ustawowej, miarodajnej dla określenia wysokości zasiłków pieniężnych i składek, podwyższa się do wysokości dwustu marek dziennie przez dodanie następujących dalszych grup zarobkowych:

Grupa zarobkowa

Dla zarabiających

Płaca ustawowa wynosi dziennie mk.

dziennie

albo tygodniowo

albo miesięcznie

w markach

15

ponad

58.00

do

68.00

pon.

348.00

do

408.00

pon.

1450.00

do

1700.00

63.00

16

"

68.00

"

80.00

"

408.00

"

480.00

"

1700.00

"

2000.00

74.00

17

"

80.00

"

94.00

"

480.00

"

564.00

"

2000.00

"

2350.00

87.00

18

"

94.00

"

112.00

"

564.00

"

672.00

"

2350.00

"

2800.00

103.00

19

"

112.00

"

130.00

"

672.00

"

780.00

"

2800.00

"

3250.00

121.00

20

"

130.00

"

150.00

"

780.00

"

900.00

"

3250.00

"

3750.00

140.00

21

"

150.00

"

170.00

"

900.00

"

1020.00

"

3750.00

"

4250.00

160.00

22

"

170.00

"

200.00

"

1020.00

"

1200.00

"

4250.00

"

5000.00

185.00

23

"

200.00

"

-

"

1200.00

"

-

"

5000.00

"

-

200.00

Wskutek dodania powyższych grup zarobkowych grupa 14 otrzymuje brzmienie następujące:

Grupa zarobkowa

Dla zarabiających

Płaca ustawowa wynosi dziennie mk.

dziennie

albo tygodniowo

albo miesięcznie

w markach

14

ponad

50.00

do

58.00

pon.

300.00

do

348.00

pon.

1250.00

do

1450.00

54.00

Art.  2.

Wszystkie kasy chorych, czynne na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1920 r., o ile - w myśl art. 21 cz. II ustawy - nie ustanowiły grup zarobkowych, uwzględniających wyższą płacą ustawową, niż przepisuje art. 1 niniejszego rozporządzenia, obowiązana są najpóźniej do dnia 31 grudnia 1920 r. zmienić odpowiednio podział na grupy zarobkowe w ten sposób, aby płaca ustawowa w najwyższej grupie zarobkowej wynosiła 200 mk. dziennie dla osób zarabiających: ponad 203 mk. dziennie albo ponad 1.200 mk. tygodniowo, albo ponad 5.000 mk. miesięcznie.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.