Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.25.211

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 1 kwietnia 1922 r.
o podwyższeniu kwoty przekazów pocztowych i telegraficznych, pobrań oraz deklarowanej wartości prywatnych paczek i listów wartościowych w obrocie wewnętrznym.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem 16 kwietnia 1922 r. dopuszcza się w obrocie wewnętrznym Rzeczypospolitej:
a) przekazy pocztowe i telegraficzne do kwoty 50,000 mk., na jeden przekaz;
b) obciążenie przesyłki listowej, paczki lub listu wartościowego pobraniem do kwoty 50,000 mk.
c) deklarowanie wartości prywatnej paczki lub listu wartościowego do 50,000 mk.
§  2. Opłata pocztowa za przekazy pocztowe i telegraficzne wynosi:
do500mk10mk.
ponad500mk"1.000"15"
"1.000""2.500"30"
"2.500""5.000"50"
"5.000""10.000"100"
"10.000""15.000"135"
"15.000""20.000"170"
"20.000""25.000"200"
"25.000""30.000"230"
"30.000""35.000"260"
"35.000""40.000"290"
"40.000""45.000"320"
"45.000""50.000"350"
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.