Podwyższenie kwot, przewidzianych w obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej ustawie o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.472

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia kwot, przewidzianych w obowiązującej w b. dzielnicy pruskiej ustawie o ubezpieczeniu urzędników prywatnych.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych (Dz. U. R. P. № 89 poz. 804) oraz § 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1923 r., dotyczącej sprostowania ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych (Dz. U. R. P. № 24 poz. 144) zarządza się co następuje:
Klasy płacy, przewidziane w § 16 ustawy niemieckiej z dnia 20 grudnia 1911 r. o ubezpieczeniu urzędników prywatnych (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 989) ustala się w następujący sposób:
KlasaAdo750.000mk.rocznie
"Bponad750.000"1.250.000""
"C"1.250.000"1.750.000""
"D"1.750.000"2.250.000""
"E"2.250.000"3.000.000""
"F"3.000.000"3.750.000""
"G"3.750.000"4.500.000""
"H"4.500.000"5.500.000""
"I"5.500.000
Wkładki ubezpieczeniowe, określone w § 172 ustawy, powołanej w § 1 niniejszego rozporządzenia wynosić będą miesięcznie:
W klasiepłacyAmk.4.000
""B"6.500
""C"10.000
""D"13.500
""E"17.500
""F"22.500
""G"27.500
""H"32.500
""I"40.000

Opłata za zachowanie praw nabytych ("Aner-kennungsgebübr"), przewidziane w ustępie drugim § 172 ustawy powołanej w § 1, niniejszego rozporządzenia wynosić będzie mk. 3.000 rocznie.

Kary pieniężne, przewidziane w ustawie powołanej w § 1 niniejszego rozporządzenia, podwyższa się tysiąc razy.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od 1 kwietnia 1923 r.