§ 3. - Podwyższenie kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.