Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.83.583

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1921 r.

USTAWA
z dnia 4 października 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie zobowiązań, wypływających z wydawania obligacji komunalnych Polskiego Banku Krajowego.

Art.  1.

Gwarancja Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie zobowiązań, wypływających z tytułu wydawania obligacji komunalnych przez Polski Bank Krajowy, zostaje podwyższona do kwoty 500 miljonów marek polskich imiennej wartości.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.