§ 2. - Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1921 r.
§  2.
Wysokość dopłaty (agio) do cła na towary, nieprzewidziane w § 1 niniejszego rozporządzenia, ustanowionej rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 9 poz. 48) w wysokości 1.900% wynosić będzie, aż do nowego zarządzenia 14.900% (mnożnik stawek i celnych 150).

Postanowienie to nie dotyczy towarów objętych rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U R. P. z 1921 r. № 33 poz. 200).