§ 1. - Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1921 r.
§  1. 1
(uchylony).
1 § 1 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1921 r. (Dz.U.21.75.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1921 r.