Podwyższenie dodatku do emerytury dla rzemieślników będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.370

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 1972 r.
w sprawie podwyższenia dodatku do emerytury dla rzemieślników będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165) zarządza się, co następuje:
Podwyższa się do 15% podstawy wymiaru emerytury dodatek do emerytury z tytułu inwalidztwa, pozostającego w związku ze służbą wojskową, przysługujący na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 23, poz. 165).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.