§ 4. - Podwyższenie dodatków drożyźnianych do świadczeń, zapewnionych ustawą o ubezpieczeniu pensyjnem funkcjonarjuszy w służbie prywatnej i niektórych funkcjonarjuszy w służbie publicznej, obowiązującą na ziemiach b. państwa austrjackiego i węgierskiego, a wchodzących obecnie w skład Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.121.983

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1923 r.
§  4.
Świadczenia z tytułu ubezpieczenia pensyjnego, łącznie z dodatkami, ustanowionemi niniejszem rozporządzeniem, nie mogą wynosić mniej od kwot, poniżej wyszczególnionych, a to:
1)renta starcza i renta nieudolności przyznana z tytułu osiągnięcia 65 lat życiamk.2.400.000miesięcznie
2)renta nieudolności nie podpadająca pod punkt poprzedni"1.600.000"
3)renta wdowia"1.200.000"
4)dodatek dla każdej sieroty niezupełnej"600.000"
5)dodatek dla każdej się roty zupełnej"1.200.000"
6)jednorazowa odprawa:
a) dla wdowymk.8.000.000
b) dla jednego z rodziców"4.000.000