Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.105.819

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1923 r.
w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w. m. Gdańska.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (De. U. R. P. № 65 poz. 429), art. 10 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 430), art. 12 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 431), art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 433), art. 21 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 436) i art. 7 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 226) zarządza się co następuje:
§  1. Z tytułu podróży służbowych odbytych w czasie od dnia pierwszego do 15 września 1923 r. na terytorjum w. m. Gdańska przysługuje funkcjonariuszom państwowym następujące djety dzienne:
stopień służbowymarek niemieckich:
I i II50miljonów
III i IV45"
V37"
VI32"
VII30"
VIII25"
IX i X22"
XI i XII15"
§  2. Z tytułu podróży służbowych odbytych na terytorjum w. m. Gdańska począwszy od dnia 15 września 1923 r. przysługują funkcjonariuszom państwowym następujące djety dzienne:
stopień służbowymarek niemieckich:
I i II120miljonów
III i IV100"
V85"
VI76"
VII68"
VIII57"
IX i X50"
XI i XII35"
§  3. Rozporządzenie-niniejsze wchodzi W życie dniem ogłoszenia.