Podwyższenie djet przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.86.671

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1923 r.
w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w. m. Gdańska.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429), art. 10 ustawy z dn. 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 430), art. 12 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 431), art. 13 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 433), art. 21 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 436) i art. 7 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28, poz. 226), zarządza się co następuje:
Stawki djet należnych funkcjonarjuszom państwowym w razie podróży służbowych na terytorjum w. miasta Gdańska, ustalone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 79, poz. 624) podwyższa się do następującej wysokości:
stopień służbowy:marek niemieckich:
I i II440.000
III i IV330.000
V272.000
VI242.000
VII220.000
VIII184.000
IX i X162.000
XI i XIII10.000
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 15 lipca 1923 r.