Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1922 r.
w sprawie podwyższenia djet należnych funkcjonarjuszom państwowym w razie podróży służbowych do Niemiec, w. m. Gdańska i na Górny Śląsk.

Na podstawie art. 11 ustawy z d. 13 listopada 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429), art. 10 ustawy z 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 430), art. 12 ustawy z 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 431), art. 13 ustawy z 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 433), art. 21 ustawy z 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 436) i art. 7 ustawy z 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28, poz. 226) oraz w myśl art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 5 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 74, poz. 507) - zarządza się co następuje:
§  1. Ustalone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 98, poz. 903) stawki djet należnych fu n kej o n ar j uszom państwowym w razie podróży służbowych do Niemiec, w. m. Gdańska i na Górny Śląsk podwyższa się z dniem 15 listopada 1922 r. jak następuje;
Stopień służbowyNiemcy, z wyjątkiem Berlina i obszaru okupowanego; w. m. Gdańsk i Górny ŚląskObszar okupowany i Berlin
Marek niemieckich
IiII6.00010.000
IIIiIV5.0008.000
ViVI4.0006.000
VIIiVIII3.0005.000
IXiV2.5004.000
XIiXII2.0003.000
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.