Podwyższenie djet dziennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.117.936

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 listopada 1923 r.
w sprawie podwyższenia djet dziennych.

Na zasadzie postanowień o normowaniu poborów niestałych i ubocznych zawartych w ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429-431 i 433-436) i w ustawie z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 226) zarządza się co następuje:
Normalne djety dzienne, określone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1923 r. (Dz. U. R. P. № 105, poz. 818), ustala się, jak następuje:
Dla urzędników:
Ist.sł.na40.807mk.
II"""32.967"
III"""32.967"
IV"""32.967"
V"""29.225"
VI"""24.948"
VII"""20.315"
VIII"""16.394"
IX"""16.394"
X"""14.256"
XI"""14.256"
XII"""14.256".
Dla sędziów i prokuratorów:
a)pobierającychuposażeniegrupyIna24.948mk.
b)"""II"29.225"
c)"""III i IV"32.967"
Dla profesorów państwowych szkół akademickich:
Dla profesorów zwyczajnych na32.967mk.
Dla"nadzwyczajnych na29.225
Dla zastępców profesorów na24.948"
Dla adiunktów, kustoszów, prosektorów, konstruktorów i obserwatorów na20.315"
Dla asystentów starszych na16.394"
Dla asystentów młodszych (demonstratorów, elewów) na14.113"
Dla wyższych funkcjonarjuszów Policji Państwowej:
Ist.sł.na32.967mk.
II"""29.225"
III"""29.225"
IV"""24.948"
V"""24.948"
VI"""20.315"
VII"""16.394"
VIII"""16.394"
Aplikanci sądowi i egzaminowani, zastępcy sędziów śledczych i asesorowie sądowi z b. dzielnicy pruskiej otrzymują20.315mk.
Inni aplikanci sądowi16.394"
Pracownicy kolejowi otrzymują:
1st.pł.32.967mk.
2""29.225"
3""24.948"
4""20.315"
5""16.394"
6""16.394"
7""14.256"
8""14.256"
9""14.256"
10""10.692"
11""10.692"
12""10.692"
13""10.692"
14""8.554"
15""8.544"
Funkcjonarjusze niżsi od 1 st. pł. do 4 stopnia płacy8.554mk.
Funkcjoriarjusze niżsi od 5 st. pł. do 9 st. pł. tudzież pomocnicy kancelaryjni w b. zaborze austrjackim10.692"
Posterunkowi i starsi posterunkowi Policji Państwowej13.187"
Przodownicy i starsi przodownicy Policji Państwowej14.256"
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1923 r.