Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.100.718

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 listopada 1921 r.
o podwyższeniu akcyzy od zapałek. *

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względne produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. p. № 41 poz. 248) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Stopę opodatkowania zapałek, ustanawiają. dla b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. U R. P. № 50 poz. 304) w wysokości jednej marki od pudełka, zawierającego nie więcej, jak 60 sztuk zapałek, podwyższa się na dwie marki.
§  2. Ustanowiona w § 9 rzeczonego rozporządzenia stopę opodatkowania w b. zaborze austriackim zapalniczek podwyższa się:
1) co do zapalniczek kieszonkowych o wadze poszczególnej sztuki nie większej, niż 25 gramów - z dwudziestu pięciu marek na pięćdziesiąt marek od sztuki,
2) co do większych zapalniczek kieszonkowych - z pięćdziesięciu marek na sto marek od sztuki,
3) co do zapalniczek stołowych i ściennych - ze stu pięćdziesięciu marek na trzysta marek od sztuki.
§  3. Banderole podatkowe, wykupione przed dniem 1 stycznia 1922 r. po dotychczasowej niższej cenie, będzie można użyć począwszy od dnia 1 stycznia 1922 r. do naklejania na pudełka z zapałkami pod warunkiem uprzedniego dopłacenia różnicy pomiędzy dotychczasową a podwyższoną stopą akcyzy.
§  4. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
§  5. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.
* Z dniem 18 listopada 1922 r. ustanowiony § 1 nin. rozporządzenia - podatek od zapałek w wysokości 2 mk. podwyższa się na 6 (sześć) mk. od pudełka zawierającego nie więcej, jak 60 zapałek, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 1922 r. (Dz.U.22.99.910).

Z dniem 7 kwietnia 1923 r. podatek od zapałek-podwyższa się na 80 mk. poi. od pudełka zawierającego nie więcej, jak 60 zapałek bez względu na rodzaj zapałek, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 1923 r. (Dz.U.23.36.238).

Z dniem 27 czerwca 1923 r. podatek od zapałek w wysokości 80 mk. podwyższa się na 120 mk. od pudełka zawierającego nie więcej, jak 60 zapałek, z tym że wyjątek stanowią książeczki z zapałkami, zawierające do 30 zapałek, które mogą być po 2 sztuki oklejone jedną opaską podatkową, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 1923 r. (Dz.U.23.63.467).