§ 2. - Podwyższenie agio od cła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.
§  2.
Dotychczas obowiązującą wysokość agia można przejściowo stosować do towarów:
a)
nadanych do przewozu koleją lub statkiem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia niniejszego rozporządzenia w życie (§ 3).
b)
zalegających w dniu wejścia niniejszego rozporządzenia w życie w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz pozaurzędowych publicznych i prywatnych.

Ulgi wskazane w punktach a) i b) tracą moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie (§ 3).