Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej - Rozdział 3 - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Rozdział 3 - Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.

Rozdział  3

Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej

Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej następuje na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.