[Zasady finansowania podstawowej opieki zdrowotnej] - Art. 22. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Zasady finansowania podstawowej opieki zdrowotnej] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  22.  [Zasady finansowania podstawowej opieki zdrowotnej]

Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej następuje na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.