[Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w ramach współpracy] - Art. 19. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w ramach współpracy] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  19.  [Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w ramach współpracy]

Współpraca, o której mowa w art. 16-18, może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.