[Współpraca zespołu POZ z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną] - Art. 17. - Podstawowa... - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Współpraca zespołu POZ z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  17.  [Współpraca zespołu POZ z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną]
1. 
W ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą zespół POZ współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.
2. 
Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na udzielaniu porad, przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz podejmowaniu wspólnych działań w celu zachowania zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania i leczenia chorób oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy.