[Zadania i skład zespołu POZ] - Art. 11. - Podstawowa opieka zdrowotna. - Dz.U.2021.1050 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Zadania i skład zespołu POZ] - Podstawowa opieka zdrowotna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1050 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  11.  [Zadania i skład zespołu POZ]
1. 
Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje zespół podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej "zespołem POZ".
2. 
W skład zespołu POZ wchodzą: lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ.
3. 
Pracę zespołu POZ koordynuje lekarz POZ, który rozstrzyga o sposobie planowania i realizacji postępowania diagnostyczno-leczniczego nad świadczeniobiorcą.