Podpisanie przez Republikę San Domingo protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.474

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 czerwca 1931 r.
w sprawie podpisania przez Republikę San Domingo protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Holenderskiego, że Republika San Domingo podpisała w dniu 14 kwietnia 1931 r. protokół, dotyczący uzyskania mocy obowiązującej przez międzynarodową konwencję opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 9, poz. 55).