Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.116.1064

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 20 grudnia 1922 r.
o podniesieniu opłat za świadectwa złotnicze.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 70, poz. 470) zarządza się co następuje:
§  1. § 7 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1920 roku (Dz. U. R. P. № 85, poz. 566) wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu otrzymuje brzmienie następujące: 1) złotnicy, 2) handlujący wyrobami złotniczemi, 3) wytapiacze złota i srebra (rafinerzy), 4) handlujący złotem i srebrem w stanie materjału surowego lub półsurowego, jak zlewki, sztaby, łom, metale dla celów dentystycznych i t. p., 5) zegarmistrze, 6) antykwarjusze handlujący staremi złotemi i srebrnemi wyrobami, 7) lombardy, sale licytacyjne i sklepy komisowe, 8) sklepy galanteryjne, dewocyjne i t. p., handlujące jakimkolwiek artykułem złotniczym i wogóle wszystkie osoby, oraz firmy wytwarzające przedmioty złote i srebrne lub handlujące temiż przedmiotami, obowiązane są złożyć we właściwym Urzędzie Probierczym raz na rok w styczniu wymaganą deklarację i otrzymać świadectwo złotnicze.
§  2. Za świadectwa złotnicze pobiera się opłaty, a mianowicie:
a) od handlujących złotem i srebrem w stanie materjału surowego lub półsurowego, jak zlewki, sztaby, łom, metale szlachetne dla celów dentystycznych oraz od wytapiaczy złota i srebra (rafinerów) 100.000. mk.
b) od przemysłowców:
c) od handlujących wyrobami ze złota i srebra:
Wykupujących świadectwa przemysłowe dla przedsięb. przemysłowychWe wszystkich miejscowościachw Warszawiew miejscowościach

klasy

IIIIIIIV
Ikategorji250.000
II"165.000
III"83.000
IV"25.000
V"9.000
VI"7.0006.0005.0004.0003.000
VII"2.8002.2001.8001.200800
VIII"1.000800600400300
Wykupujących świadectwa przemysłowe dla przedsięb. handlowychWe wszystkich miejscowościachw Warszawiew miejscowościach

klasy

IIIIIIIV
Ikategorji83.000
II"31.25026.25021.25016.25011.250
III"8.7507.5006.2505.0003.750
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.