Podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.115.923

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 7 listopada 1923 r.
o podniesieniu niektórych opłat probierczych.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 70 poz. 470) zarządza się co następuje:
Art. 10 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 9 sierpnia 1920 r. w sprawie zmian do ustaw probierczych obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 85 poz. 566) otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłaty probiercze na rzecz Skarbu Państwa ja cechowanie złotych i srebrnych przedmiotów tymczasowo są następujące:

Poz.:Wyszczególnienie:Marek:
Od ciężaru 1 grama
1.Od gototowych wyrobów:
a) złotych.8.000
b) srebrnych400
2.Od metali malarskich w książeczkach (waga z papierem):
a) od złota.160
b) od złoto-srebra80
c) od srebra40
3.Od metali grubolistkowych (waga bez papieru):
a) od złota800
b) od złoto-srebra400
c) od srebra80
4.Od metali nitkowych:
a) od złota800
b) od srebra80
5.Od zlewków, sztab i t. p. materjałów i półfabrykatów:
a) od złota400
b) od srebra40
6.Od zegarków kieszonkowych i kopert zegarkowych w stanie gotowym (rozebranym lub nierozebranym za sztukę:
a) od złotych do 33½ mm. średnicy koperty200.000
b) od złotych o większej średnicy400.000
c) od srebrnych bez względu na wielkość40.000
7.Od kopert zegarkowych w stanie niegotowym jak w p. 1".
Artykuł 17 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czynności niepołączone ze stemplowaniem urzędy pobierają następujące opłaty:

1)za1próbęzłota80.000
2)"""srebra drogą ogniową40.000
3)za 1 próbę srebra drogą mokrą80.000
4)za 1 próbę stopu złota i srebra drogą ogniową120.000
3)za topienie złota i srebra do 100 gr.40.000
6)za każde następne 100 gr.20.000
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 sierpnia 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz. U. R. P. № 89 poz. 701).